Kripto Sözlük

%51 Attack / %51 Saldırı  

Blokzinciri üzerinde çalışan Bitcoin veya diğer bir kriptoparanın hash gücü oranının yarı seviyesinden yükseği olan %51’e sahip kişi veya kişilerin sistemi, işlemleri değiştirebilecek, bozabilecek şekilde etkilemesine denir.

Accumulation / Akümülasyon  

Kriptopara fiyatının yükseliş ya da düşüş dalgalanmaları olmadan bir süre dar bir fiyat aralığında hareket etmesini ifade eder.

Address / Adres

Taraflar arasında kriptopara alımı ve gönderimi gerçekleştirmek üzere paylaşıma açık bir şekilde kullanılan ve alfa numerik karakterlerden oluşan güvenli tanımlayıcı niteliğindeki kod kümesini ifade eder.

Airdrop / Bedelsiz Dağıtım

Kriptopara proje ekiplerinin, ücretsiz olarak veya önceden belirlenmiş bazı şartları (talep formu doldurma, sosyal medya paylaşımı, beğenme vb.) yerine getiren kullanıcılara ücretsiz olarak kriptopara dağıtmasını ifade eder. Kullanıcıların cüzdanlarına gönderilen bu kriptoparaların kullanımı kısıtlanmış veya bazı şartlara (blokzincirinin yayına başlama, kriptopara alım satım platformunda listelenme vb.) bağlanmış olabilir.

Algorithm / Algoritma

Problem çözme ya da hesaplamada takip edilecek kurallar ya da uygulamalar bütününü ifade eder.

Altcoin / Alternatif kriptopara

Kronolojik olarak Bitcoin’den sonra ortaya çıkan ve Bitcoin teknolojilerinde faydalanarak ortaya çıkan tüm kriptopara birimlerini ifade eder.

Anti Money Laundering / Kara Para Aklama Karşıtı

Kara para aklama karşıtı yasaları ve bu yasaların çiğnenmesi sonucu gerçekleştirilen prosedürlerin tümünü ifade eder.

Application Specific Integrated Circuit (ASIC) / Uygulamaya Özgü Tümleşik Devre

Belirli özel bir işlemi ya da görevi yerine getirmek için üretilen devrelere verilen isimdir. ASIC, tek bir işi yerine getirmek için hazırlanmış çipleri tanımlamak için kullanılır.

Arbitrage / Arbitraj

Platformlar arasındaki fiyat farklarından faydalanarak, fiyatın düşük olduğu platformdan alıp, fiyatın yüksek olduğu platformda satış yapma işlemlerini ifade eder.

ASIC Miner / ASIC Madencisi

ASIC madencileri tek bir algoritmaya göre programlanan ve kriptopara işlemlerini doğrulamak amacıyla matematiksel işlemler yapan cihazlardır. Örneğin Bitcoin madenciliği yapan bir ASIC madenciliği cihazı Bitcoin blokzincirinde gerçekleşen işlemleri doğrulamak için hesaplama yapar.

ATH (All Time High) / Tüm Zamanların En Yüksek Değeri

Bir kriptoparanın tarihinde ulaştığı en yüksek değeri ifade eder.

ATL (All Time Low) / Tüm Zamanların En Düşük Değeri

Bir kriptoparanın tarihinde ulaştığı en düşük değeri ifade eder.

Atomic Swap / Atomik Takas / Zincirlerarası Takas

Farklı blokzincirlerinde yer alan kriptoparaların, arada herhangi bir aracı olmadan takas edilebilmesine olanak sağlayan teknolojidir. İşlemler, çoklu imzalı cüzdanlar ve akıllı kontratlar aracılığıyla alıcı ve göndericinin onaylarıyla gerçekleştirilir.

Bag / Çanta / Sepet

Portföyünde bir veya daha fazla kriptoparayı uzun süreli olarak saklayan kullanıcıları ifade eder. Bu kullanıcılar, kriptoparaların fiyatları düşmesine rağmen satış yapmayı tercih etmezler.

Bearish / Ayı Eğilimli

Bir piyasanın ve piyasadaki finansal değerlerin düşmesine neden olabilecek haber, olay, kişi ve söylemleri ifade eder.

Bit / Bit

Bitcoin’in 1 milyon parçasından birini (0.000001 BTC) ifade eder. (Bkz. μBTC)

Bitcoin / Bitcoin

2008 yılında Satoshi Nakamoto rumuzlu anonim kişi ya da grup tarafından deneysel olarak ortaya atılmış herhangi bir merkezi otoriteye bağlı olmaksızın kullanıcılar arasında aracısız olarak değer transferi sağlayan dijital ödeme yöntemidir. Ulusal para birimlerine alternatif olarak ortaya çıkmış ancak henüz Türk hukuku çerçevesinde resmi bir ödeme aracı olarak kabul görmemiştir. Sembolü ฿, kısaltması ise BTC‘dir.

Bitcoin ATM / Bitcoin ATM

Bitcoin transfer edip nakit para çekilebilmesine olanak sağlayan para çekme makineleridir. Bitcoin ATM’lerine Bitcoin transfer ederek ATM’den nakit para çekebilirsiniz. Destekleyen cihazlarda nakit para yatırarak, Bitcoin alabilmeniz de mümkündür.

Bitcoin Core / Bitcoin Core

Bitcoin ağı üzerinde Bitcoin düğümleri oluşturma ve Bitcoin’lerin depolanmasına yarayan bir yazılımdır.

Black Swan / Siyah Kuğu

Beklenilmeyen, ihtimal verilmeyen bir olayın gerçekleşme durumunu ifade eder.

Block / Blok

Belirli bir süre zarfında yapılmış olan işlemlere ilişkin işlem ve onay kayıtlarının tutulduğu şifrelenmiş veri kümesini ifade eder.

Block Explorer / Blok Gezgini

Blokzinciri üzerinde gerçekleşen işlemlerin tüm katılımcılar tarafından takip edilmesini sağlayan herkesin erişimine açık internet sitesini ifade eder. Bitcoin’in aşağıda ayırılmış) blok gezgini adresi https://blockchain.info/

Block Height / Blok Yüksekliği

Bir blokzincirinde ortaya çıkmış blok sayısını ifade eder. Örneğin, başlangıç bloğu sıfır yüksekliğine sahiptir.

Block Reward / Blok Ödülü

Bir blokta yer alan şifrelenmiş işlem kayıtlarının doğruluğunu matematiksel işlemler ile doğrulayan madenci/madencilere verilen teşvik ödülüdür.

Blockchain / Blokzinciri

Bloklar üzerinde verilerin değiştirilemez bir şekilde saklanmış olduğu devamlı olarak büyüyen merkeziyetsiz veritabanını ifade eder. Verilerin yer aldığı şifrelenmiş veri kümesi olan “blok” ile bu blokların hemen önceki bloklara şifrelenmiş imzalar yoluyla bir araya gelmesini ifade eden “zincir” ifadelerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkmıştır.

Blockchain Game / Blokzinciri Tabanlı Oyun

Blokzinciri üzerinde çalışan oyunları ifade eder. Bu oyunlarda, oyun oynayan kullanıcıların, oyun platformlarında kazandıkları ve oluşturdukları eşyalar blokzincirinde saklanır.

Bollinger Bands / Bollinger Bantları

John Bollinger tarafından geliştirilen, basit hareketli ortalamaları esas alan indikatörün adıdır.Bollinger bantları fiyatların göreceli olarak yüksek veya düşük olduğu hakkında fikir vermektedir. Bu indikatörün değerlendirmesine göre fiyat; üst banda yakınsa göreceli olarak yüksek, alt banda yakınsa göreceli olarak düşüktür.

Blockchain Platform / Blokzinciri Platformu

Kripto varlıkların üretilip dağıtılmasına ya da kullanıcıların birbirleri arasında dijital varlıkları takas edebilmesine aracılık eden çok amaçlı blokzincir. Ethereum, Waves, Neo vb.)

Bug Bounty / Ödül Avcılığı

Kriptopara platformlarında veya kriptopara projelerinin kodlarında ya da uygulamalarında yer alan güvenlik açıklarını ve sistem hatalarını raporlayanların ödüllendirdiği süreci tanımlamak için kullanılır.

Bullish / Boğa Eğilimli

Bir piyasanın ve piyasadaki finansal değerinin yükselmesine neden olabilecek haber, olay, kişi ve söylemleri ifade eder.